MỤC TIÊU

1. Áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

2. Xây dựng hoàn chỉnh tài liệu phục vụ giảng dạy.

3. Bảo đảm 100% máy thực hành hoạt động tốt.

4. Thực hiện đúng tiến độ giảng dạy cho từng khoá học.

5. Các yêu cầu, khiếu nại của học viên được giải quyết trong vòng 24 giờ.

6. Tỉ lệ học viên tốt nghiệp >=95% so với số học viên dự thi.

7. Tăng số lượng học viên đào tạo lên 15% so với năm 2012.

    THÔNG BÁO

    QUẢNG CÁO

    TRUY CẬP

Đang online
Lượt truy cập