KIẾN THỨC HỌC TẬP

Các Phím tắt cơ bản trong Microsoft Excel

Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới.

ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi.

Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô.

Backspace: Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn.

F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm.

Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn.

Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng.

Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới.

Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải.

Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn.

Phím mũi tên: Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự.

Home: Chuyển về đầu dòng.

Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phảivùng chọn.

Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua tráivùng chọn.

= :Bắt đầu một công thức.

F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô.

Backspace: Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh.

Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn.

F3: Dán một tên đã đặt trong công thức.

Lượt xem: 1063

    THÔNG BÁO

    QUẢNG CÁO

    TRUY CẬP

Đang online
Lượt truy cập