NỘI QUY ĐÀO TẠO

 

Để công tác đào tạo ổn định, chất lượng dạy và học được nâng cao, giám đốc trung tâm ban hành các quy định sau đối với học viên:

I. Quy định học tập

1. Học tập:

* Phải bảo đảm đi học đúng giờ

* Khi nghỉ học phải viết đơn xin phép gởi giáo viên. được giáo viên đồng ý ghi vào đơn và bảng điểm danh.

* Nếu vắng mặt không phép quá 30% số tiết quy định cho mỗi môn học: học viên phải học lại môn học này và phải nộp học phí cho môn học đó, trường hợp có phép sẽ được xem xét có hay không cho kiểm tra môn học.

* Học viên nào có các bằng chứng hợp lệ đã học xong môn học nào đó của chương trình, nay muốn được miễn học phải làm đơn xin miễn học, khi được chấp thuận mới được nghỉ môn học đó. học viên phải tự ôn tập và dự thi hết môn theo kế hoạch của trung tâm.

* Học viên phải có đủ điểm tất cả các môn học theo chương trình và không có môn học nào dưới điểm 5 mới được xét thi tốt nghiệp.

2. Hoãn thi môn học:

Nếu vì lý do gì không dự thi kết thúc môn học (đối với học viên đủ tiêu chuẩn dự thi), phải có đơn xin phép và phải có ý kiến của giáo viên phụ trách môn học, gởi cho bộ phận phụ trách đào tạo xem xét có cho được phép hoãn thi hay không. nếu được phép hoãn thi, học viên sẽ được bố trí thi lại và được xét miễn giảm nộp lệ phí thi. nếu không được hoãn thi, hay tự ý bỏ thi môn thi đó bị điểm 0 và phải thi lại theo quy định thi lần thứ hai.

3. Chuyển lớp:

Trường hợp có lý do khách quan chính đáng, học viên buộc phải chuyển lớp, phải có đơn xin chuyển lớp và được chấp thuận, học viên sẽ được theo dỏi học tập với lớp mới chuyển sang.

4. Nghỉ học tạm thời:

Trường hợp có lý do, học viên không thể theo học một thời gian, phải có đơn xin phép nghỉ học tạm thời và được chấp thuận, khi có điều kiện đi học lại phải thực hiện học song song cùng lúc hai lớp, việc bố trí lớp học theo tình hình thực tế tại trung tâm và học viên vẫn thuộc danh sách lớp học cũ.

5. Bảo lưu kết quả học tập:

Học viên vì lý do nào đó, không thể tiếp tục theo học và muốn bảo lưu kết quả chuyển học các khoá sau, phải làm đơn xin bảo lưu kết quả và có xác nhận của đơn vị quản lý, trung tâm sẽ xem xét để chấp thuận bảo lưu, thời hạn bảo lưu kết quả học tập không quá một năm kể từ khi nghỉ học.

6. Học phí:

Trung tâm chỉ xét trả học phí khi lớp học bắt đầu không quá 1 tuần cho các trường hợp nghỉ có lý do chính đáng. Học phí giai đoạn 2 đóng sau khi nhập học 2 tháng. SVHS nộp bản sao thẻ HSSV để được giảm 15% học phí. mọi chậm trể nếu không được sự đồng ý của giám đốc trung tâm sẽ không được xem xét và xem như tự ý bỏ học. trung tâm không có trách nhiệm bảo lưu kết quả các môn đã học.

II. Thi lại lần 2:

1. Đăng ký thi lại với bộ phận quản lý học viên của trung tâm.

2. Nộp lệ phí thi lần 2: 3.500đ/1đvht (1 đvht=15 tiết)

Mỗi môn học chỉ tổ chức thi lại một lần trong khoá học theo lịch thi lại của trung tâm.

Những học viên không làm đúng thủ tục thi lại xem như bỏ thi, hết quyền thi lần hai và phải đăng ký học và thi lại môn học đó.

III. Đăng kí học lại môn học:

1. Đối tượng phải học lại môn học gồm:

Học viên sau hai lần thi của một môn học đều không đạt (điểm<5)

Học viên vắng mặt quá 30% số tiết của môn học

2. Đăng ký học lại môn học:

Nộp đơn đăng ký xin học lại tại bộ phận quản lý học viên của trung tâm

Nộp học phí học lại: 30.000 đ/1 đvht (1 đvht=15 tiết)

những học viên học lại do không đủ số tiết quy định nhưng được sự đồng ý của trung tâm sẽ được miễn nộp học phí học lại và phải gửi kèm đơn xin nghỉ học tạm thời đã được sự đồng ý của trung tâm với đơn đăng ký học lại.

3. Tổ chức học lại: trung tâm có trách nhiệm tổ chức học lại cho học viên đã đăng ký học lại theo hình thức học ghép với các lớp khác hoặc tổ chức học lớp riêng nếu có trên 20 học viên đăng ký.

IV. Thời gian áp dụng:

Quy định này áp dụng kể từ ngày 01/01/2015

Đây là quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của học viên. trung tâm yêu cầu giáo viên, bộ phận quản lý đào tạo và học viên nắm rõ để thực hiện theo đúng quy định.  

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ INDEC

 

    THÔNG BÁO

    QUẢNG CÁO

    TRUY CẬP

Đang online
Lượt truy cập