THÔNG BÁO

Kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/8/2014

Kết quả tốt nghiệp Khoá ngày 26/10/2014: Tỉ lệ đỗ 99%

Trong đó: Giỏi:  81% - Khá: 10% - Trung bình: 7%

 

Lượt xem: 677

    THÔNG BÁO

    QUẢNG CÁO

    TRUY CẬP

Đang online
Lượt truy cập