THÔNG BÁO

Lịch thi lần 2 và thi Tốt nghiệp Tin học ứng dụng khóa ngày 12/04/2015

Trung tâm tin học và ngoại ngữ                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                         INDEC                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
V/V TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP KHÓA NGÀY 27/12/2015
Trung tâm thông báo lịch thi lần 2 và thi Tốt nghiệp Tin Học ứng dụng khóa ngày 27/12/2015 như sau:
I.      Lịch thi lần 2 các môn:
Lịch thi lần 2 các môn  28/11/2015 vào lúc  8h00.
Đăng ký thi lần 2 từ ngày  23/11/15  đến ngày  25/11/15
Lưu ý: Khi thi lần 2 học viên phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên.
II.   Ôn thi tốt nghiệp:
          Ngày 13/12/2015: môn Excel(7h30)
          Ngày 20/12/2015: môn Access(7h30)
III. Ngày thi tốt nghiệp: 27/12/2015
IV.   Đăng ký dự thi tốt nghiệp:
Học viên đăng ký thi tốt nghiệp tại văn phòng
Thời gian từ ngày  30/11/2015  đến ngày  04/12/2015
Yêu cầu mỗi học học viên phải 02 ảnh 3x4 và lệ phí như sau:
-         Thi tin học văn phòng: 50.000 đồng/ 1 học viên
-         Thi tin học cấp độ B:   65.000  đồng/ 1 học viên
          Ngày nhận thẻ dự thi :25/12/2015
Học viên mua tài liệu ôn thi tại văn phòng và tham khảo đề thi lý thuyết tại Webstile: http://www.indec.edu.vn
 
 
                                                                TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ INDEC
                   

Lượt xem: 789

    THÔNG BÁO

    QUẢNG CÁO

    TRUY CẬP

Đang online
Lượt truy cập