THÔNG BÁO

Thông báo lịch thi tốt nghiệp tin học ứng dụng khóa ngày 19-06-1016

Trung tâm tin học và ngoại ngữ    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                  INDEC                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
V/V TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP KHÓA NGÀY 19/06/2016
Nhằm giúp các học viên đã đăng ký học Tin học tại Trung tâm kịp thời bố trí thời gian học và ôn thi tốt nghiệp, Trung tâm thông báo lịch thi tốt nghiệp cuối khóa như sau:
                      I. Ngày thi tốt nghiệp:19/6/2016
 
                      II. Đăng ký dự thi tốt nghiệp:
Học viên đăng ký thi tốt nghiệp tại văn phòng, thời gian từ 23/5/2016 đến 27/5/2016
Yêu cầu mỗi học viên nộp 2 ảnh 3 x 4cm và lệ phí thi như sau:
 
-         Thi tin học văn phòng: 50.000 đồng/1 học viên
-         Thi tin học cấp độ B :   65.000 đồng/1 học viên
         
           Ngày nhận thẻ dự thi :17/6/2016
 
                    III.Tài liệu ôn tập
 
Học viên liên hệ mua tài liệu ôn thi tốt nghiệp tại bàn Ghi danh và tham khảo đề thi trắc nghiệm tại www.indec.edu.vn
 
Mọi chậm trễ học viên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và không được dự thi cuối khóa.
 
                                                            
 
 TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ INDEC

Lượt xem: 710

    THÔNG BÁO

    QUẢNG CÁO

    TRUY CẬP

Đang online
Lượt truy cập