THÔNG BÁO

Lịch thi tốt nghiệp tin học dụng khóa ngày 21/08/2016

Trung tâm tin học và ngoại ngữ                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                        INDEC                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
V/V TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP KHÓA NGÀY 21/08/2016
Nhằm giúp các học viên đã đăng ký học Tin học tại Trung tâm kịp thời bố trí thời gian học và ôn thi tốt nghiệp, Trung tâm thông báo lịch thi tốt nghiệp cuối khóa như sau:
I.      Lịch thi lần 2 các môn:
Lịch thi lần 2 các môn vào ngày 23/07/2016 vào lúc 8h00.
Đăng ký thi lần 2 từ ngày 18/07/2016 đến 20/07/2016.
Lưu ý khi đi thi học viên phải mang theo thẻ học viên hoặc chứng minh thư.
II. Ngày thi tốt nghiệp: 21/08/2016
III.   Đăng ký dự thi tốt nghiệp:
Học viên đăng ký thi tốt nghiệp tại văn phòng, thời gian từ 25/07/2016 đến 03/08/2016
Yêu cầu mỗi học viên nộp 2 ảnh 3 x 4cm và lệ phí thi như sau:
-         Thi tin học văn phòng: 50.000 đồng/1 học viên
-         Thi tin học cấp độ B :   65.000 đồng/1 học viên
          Ngày nhận thẻ dự thi :19/08/2016
Học viên liên hệmuatàiliệuônthitốtnghiệp tại bàn Ghidanhthamkhảo chương trình thitrắcnghiệmtại http://www.indec.edu.vn
Mọi chậm trễ học viên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và không được dự thi cuối khóa.
 
                                                             TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ INDEC
                   
 

Lượt xem: 714

    THÔNG BÁO

    QUẢNG CÁO

    TRUY CẬP

Đang online
Lượt truy cập